Thông Tin Mỹ Nhân

Thông Tin Mỹ Nhân

 • Hợp Thể |
 • Thân Cận |
 • Tâm Pháp |

Các Thiếu hiệp thân mến,

Để giúp các Thiếu hiệp làm quen và nắm rõ những tính năng cũng như đặc trưng của từng Mỹ nhân, Cô Chiêu đã chuẩn bị một vài thông tin sau. Các Thiếu hiệp cùng theo dõi nhé!

Đầu tiên phải kể đến là tính năng Hợp Thể – một tính năng có tính chất kết hợp:

1. Hợp Thể là tập hợp ưu thế của 2 mỹ nhân, sau khi Hợp Thể sẽ lấy giá trị cấp, phẩm chất, tư chất, ngộ tính, thiên mệnh cao nhất của 2 mỹ nhân.

2. Sau khi Hợp Thể sẽ kế thừa kỹ năng của 2 mỹ nhân, kỹ năng giống nhau sẽ tách kỹ năng cấp thấplàm EXP kỹ năng.

3. Sau khi Hợp Thể sẽ lấy trang bị và tâm pháp mạnh nhất của 2 mỹ nhân, còn dư sẽ đặt vào túi.

4. Nhấp nút [đổi avatar] để đổi avatar của mỹ nhân muốn lưu lại.

5. Sau khi Hợp Thể, EXP Mỹ Nhân sẽ chuyển thành Sách EXP Mỹ Nhân

 • Nút vào tính năng

 • Giao diện tính năng

Tiếp theo là tính năng Thân cận:

1. Mỹ Nhân thân cận có thể chuyển hóa thuộc tính cho nhân vật. Thuộc tính càng cao, thuộc tính chuyển hóa càng nhiều.

2. Ngộ tính Mỹ Nhân càng cao, thuộc tính chuyển hóa cho nhân vật càng cao. Có thể thông qua Mỹ Nhân Hợp Thể tăng ngộ tính.

3. Kỹ năng hiệu lực khi thân cận sẽ được xem là có hiệu lực.

4. Nhân vật thân cận tối đa 6 Mỹ Nhân, Mỹ Nhân đã xuất chiến không thể thân cận.

 • Nút vào tính năng:

 • Giao diện tính năng:Và cuối cùng là tính năng Tâm pháp:

1. Tâm pháp gồm Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ, 5 loại phẩm chất, phẩm chất càng cao thuộc tính tăng thêm càng nhiều

2. Vị trí tâm pháp mỹ nhân có liên quan đến phẩm chất mỹ nhân. Mỹ nhân hợp thể tăng phẩm chất xong, vị trí tâm pháp tương ứng sẽ tự mở.

3. Mỗi mỹ nhân chỉ được khảm 1 tâm pháp cùng loại.

4. Tâm pháp lực chiến thấp có thể tách làm EXP Tâm Pháp dùng để tăng cấp tâm pháp.

5. Có thể đến Rương Tâm Pháp nhận tâm pháp phẩm chất cao hơn.

 • Nút vào tính năng

 • Giao diện tính năng

 • Rương Tâm Pháp


  Cô Chiêu hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các Thiếu hiệp ít nhiều có cái nhìn tổng quát về việc “chiêu mộ người đẹp”.