Thanh toán IAP qua ZaloPay e-wallet

Thanh toán IAP qua ZaloPay e-wallet

Tin tức |

Nhằm hỗ trợ tối đa các Thiếu Hiệp khi trải nghiệm Đại Kiếm Vương Mobile, Cô Chiêu hướng dẫn các Thiếu Hiệp  mẹo nhỏ khi thanh toán các gói Vàng nhé. Hiện tại Google Play đã hỗ trợ thanh toán IAP qua Zalo pay bằng ZaloPay e-wallet. Các bước thực hiện như sau

Cài đặt ứng dụng Zalo Pay trên Google Store hoặc App Store

Kênh thanh toán ZaloPay e-wallet chỉ hiển thị khi thiết bị đã cài đặt zalo pay.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.vng.zalopay

IOS: https://apps.apple.com/us/app/zalopay-thanh-to%C3%A1n-trong-2s/id1112407590

Appstore => zalo pay => cài đặt

Thanh toán gói game IAP thông qua Zalo Pay e-wallet

Chọn gói vật phẩm bất kỳ mà bạn muốn mua:

 

 

Thêm Phương thức thanh toán “ZaloPay e-wallet”

 

Lưu ý: Phương thức thanh toán ZaloPay e-wallet chỉ hiện thị sau khi đã cài ứng dụng ZaloPay

Cung cấp quyền truy cập cho tài khoản ZaloPay

 

Xác nhận liên kết thành công, hệ thống sẽ tự động đưa bạn quay về lại game

 

Tiếp tục thanh toán gói vật phẩm thông qua kênh thanh toán ZaloPay e-wallet

 

 

Giao Dịch thành công