Về Trang sự kiện
  • Cài đặt
  • Tải game trên App Store
  • Tải game trên Google Play
  • Tải Apk

Sự kiện ưu đãi server mới

7 Ngày Mừng Lễ - Quà Vô Số Kể

Quý Thiếu hiệp ơi,

Khi đăng nhập vào game, thiếu hiệp sẽ được tặng ngay những phần quà hấp dẫn - hỗ trợ các thiếu hiệp trên con đường tiến bước giang hồ.


Mỗi ngày là mỗi phần quà khác nhau - tăng cường sức mạnh đáng kể.


Đặc biệt tặng luôn Mỹ Nhân Tím và Cam: Ngữ Yên – Trần A Kiều – Ngu Cơ đấy thiếu hiệp nhé!

Đừng bỏ lỡ nhé các Thiếu hiệp!