Nạp hoàn trả

Nạp hoàn trả

Tin tức |

Thời gian

Đợt 1: 00:00 – 23:59 ngày 30/05/2020

Đợt 2: 00:00 – 23:59 ngày 31/05/2020

– Trao thưởng: Gửi qua thư từ khi hết event tới ngày 02/06/2020

Nội dung

Trong thời gian diễn ra Sự Kiện, Thiếu Hiệp Quy Đổi vào Đại Kiếm Vương VNG số lượng Vàng theo quy định hoặc đạt mốc  sẽ nhận được gói phần thưởng.

Đợt 1 & 2


Mốc

Phần Thưởng

Nạp Đủ 2 ngày Event

(Nhận thêm)

1 Vàng

 

2000 Vàng Khóa

150 Hồn Sao

200 Chuyển Sinh Đơn-Mỹ

 

01 danh hiệu: 200.000 Lực Chiến

1000 Vàng

5000 Vàng Khóa

300 Quyển Thần Bí

 

01 danh hiệu Cao Cấp: 500.000 Lực Chiến

10000 Vàng Khóa

100 Đá Âm Dương

2500 Vàng

 

10000 Vàng Khóa

1000 Hộp Tăng Bậc Đơn-Trung

 

01 danh hiệu Siêu Cấp: 1.000.000 Lực Chiến

30000 Vàng Khóa

10 Đá Sao Sơ

6 Đá Sao Trung

3 Đá Sao Cao

5000 Vàng

Ác Thiên Sứ (Chủ nhật – Dung Nhi)

25000 Vàng Khóa

2000 Hộp Tăng Bậc Đơn-Trung

2000 Chuyển Sinh Đơn-Mỹ

50000 Vàng Khóa