Đặc Sắc

Đặc Sắc

  • Thú Cưỡi |
  • Tiên Vũ |
  • Thần Binh & Cường Hóa |

Đường xa chinh chiến không thể nào không có bạn đồng hành đúng không các Thiếu hiệp.
Cô Chiêu xin được giới thiệu tính năng Thú Cưỡi với ngoại hình dung mãnh, luôn sát chiến cùng Thiếu hiệp. Để tiến cấp Thú Cưỡi lên bậc mới, có thể dùng các loại Tiến Cấp Đơn Thú Cưỡi, với bậc Thú Cưỡi càng cao, ngoại hình càng đẹp và lực chiến tăng mạnh.

Ngoài ra, có thể dùng Trưởng Thành Đơn và Tư Chất Đơn, bồi dưỡng thêm sức mạnh cho “bạn chiến vạn dặm” đó các Thiếu hiệp!

Nút vào tính năng

Giao diện tính năng
Đối với ngoại hình, thì không thể không nhắc đến Tiên Vũ – chính là Cánh phía sau của các Thiếu hiệp, sẽ luôn hiển thị trong suốt quá trình chiến đấu, du ngoạn.
Tiên Vũ càng xinh đẹp tỏa sáng, chứng tỏ chủ nhân sở hữu càng mạnh mẽ.

Tương tư Thú cưỡi, Thiếu hiệp có thể dùng Tiến Cấp Đơn Cánh để tăng bậc Tiên Vũ, bậc Tiên Vũ càng cao, lực chiến càng tăng mạnh và ngoại hình sẽ đổi mới lộng lẫy hơn.

Ngoài ra, có thể dùng thêm Trưởng Thành Đơn, Tư Chất Đơn Cánh để nâng cao sức mạnh cho Tiên Vũ!

Nút vào tính năng

Giao diện tính năng

Các Thiếu hiệp biết không,

Khi nhân vật cường hóa bộ trang bị đạt đến cảnh giới yêu cầu, ngoài sức mạnh từ bộ trang bị được cường hóa mang đến, còn khai mở thêm ngoại hình Thần Binh.

Tương ứng với mức cường hóa bộ trang bị khác nhau sẽ thăng bậc của Thần Binh, bậc Thần Binh càng cao, ngoại hình càng mạnh mẽ và mang đến rất nhiều lực chiến.

  • Hướng dẫn Cường Hóa trang bị

Để cường hóa được trang bị, các thiếu hiệp cần dùng đến Đá Cường Hóa, cụ thể như sau:

1. Cường hóa thất bại sẽ tích lũy điểm may mắn

2. Khi điểm chúc phúc đầy, có thể cường hóa trang bị này 1 lần đến cấp Thần Binh kế mà không tốn nguyên liệu

3. Điểm chúc phúc không dùng sẽ kế thừa 100% đến bậc cường hóa kế

Nút vào tính năng

Giao diện tính năng