Sự kiện ưu đãi server mới

Mua Thẻ Tháng – Tặng Vàng suốt 30 ngày

Các thiếu hiệp ơi,

Chỉ với số Vàng nhỏ để mua thẻ tháng (ngay khi mua còn hoàn lại Vàng khóa bằng đúng số Vàng thiếu hiệp đã dùng để mua thẻ tháng nữa), sau đó liên tục trong 30 ngày, mỗi ngày thiếu hiệp đều được tặng lượng lớn Vàng khóa, chắc chắn phải tham gia đúng không nào!